CloseForm

Blijf op de hoogte! Schrijf u in op onze nieuwsbrief:

20 05 2019

Bercomex röntgen machines voldoen aan wetswijziging

#invaroservice&supplies

Invaro Services & Supplies voldoet aan de gewijzigde wetgeving binnen het Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming (Bbs). Eigenaren van een Bercomex Furora Compact met een servicecontract hoeven zich hierdoor geen zorgen te maken over het hebben van een röntgentoestel in hun machine.

Op 6 februari 2018 heeft er een wetswijziging plaatsgevonden in het Besluit Basisveiligheidsnorm Stralingsbescherming. Maar wat houdt deze nieuwe wetgeving nou precies in?

Dit betekent dat naast het registreren van het röntgentoestel bij ANVS, jaarlijkse inspectie, risicoanalyse, terreingrensberekening, aanstelling Stralingsbeschermingsdeskundige en een Kernenergiewet-dossier, er ook een toezichthoudend medewerker stralingsbescherming (TMS) aanwezig moet zijn. Een TMS moet hiervoor een opleiding hebben gevolgd tot TMS meet- en regeltoepassingen bij een door de wet erkend opleider.

De taak van een toezichthoudend medewerker stralingsbescherming (TMS) is om toezicht te houden op handelingen met straling. Een TMS moet ter plaatse aanwezig zijn als de aard en zwaarte van de risico’s van de handeling daar aanleiding toe geeft. Bij minder risicovolle handelingen volstaat een geïnstrueerde werknemer die de handeling uitvoert en een TMS die oproepbaar is.
Wanneer u enkel en alleen werkt met toestellen van Bercomex en de Furora in service contract heeft, is het toezicht geborgd door een oproepbare TMS.

Door deze maatregelen is het toezicht in voldoende mate geborgd en voldoet u als ondernemer aan het BBS en Artikel 5.1. (algemeen voorschrift toezicht op de uitvoering) uit ANVS-verordening basisveiligheidsnormen stralingsbescherming.

Een positief resultaat van het door Bercomex ingediende bezwaar is dat de opleiding TMS wordt opgesplitst in bronnen en toestellen. De moeilijkheidsgraad, kosten en de studiebelasting van de opleiding is hiermee meer dan gehalveerd. De studiebelasting en wordt geschat op 4 dagen. Het is een interessante opleiding die bijdraagt aan een veilige werkomgeving en ook de discussie over het toeszicht wegneemt, Bercomex zal u informeren zodra deze opleiding beschikbaar is.

Blijf op de hoogte! Schrijf u in op onze nieuwsbrief: